Nieruchomości

  1. Kompleksowe doradztwo przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz zawieraniu umów najmu powierzchni biurowych i użytkowych (w tym typu build-to-suit)
  2. Przeglądy dot. nieruchomości i weryfikacja stanu prawnego nieruchomości (due diligence)
  3. Obsługa procesów budowlanych przede wszystkim doradztwo w zakresie umów o roboty budowlane (w tym w oparciu o FIDIC) oraz reprezentowanie klientów w sporach dot. robót budowlanych
  4. Reprezentowanie klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej i samorządowej (w tym organami nadzoru budowlanego)
  5. Doradztwo dot. pozostałych kwestii zw. z nieruchomościami – użytkowanie wieczyste, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, użytkowanie nieruchomości i zarządzanie nimi itd.

Obszary powiązane

Nasi specjaliści

Joanna Lentka – Wróbel Joanna Lentka – Wróbel MANAGER / RADCA PRAWNY
  • E: joanna.lentka@olesinski.com
Więcej
Magdalena Maślak-Gościmińska Magdalena Maślak-Gościmińska SENIOR CONSULTANT / ADWOKAT
  • E: magdalena.maslak@olesinski.com
Więcej
Olga Płoucha Olga Płoucha MANAGER / ADWOKAT
  • E: olga.ploucha@olesinski.com
Więcej
Maciej Król Maciej Król SENIOR CONSULTANT / RADCA PRAWNY
  • E: maciej.krol@olesinski.com
Więcej
Kacper Czerniec Kacper Czerniec SENIOR CONSULTANT / DZIAŁ PRAWNY
  • E: kacper.czerniec@olesinski.com
Więcej

Publikacje

Inne publikacje