Ulga B+R

Czym jest ulga B+R

Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) stanowi formę korzyści podatkowej, dzięki której można odliczyć od podstawy opodatkowania koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową (koszty kwalifikowane), które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi może skorzystać każdy przedsiębiorca, który ponosi wydatki na działalność badawczo-rozwojową, bez względu na branżę, w której funkcjonuje.

 

Kalkulator ulgi B+R

to narzędzie, które umożliwia obliczenie wysokości przewidywanej korzyści podatkowej, jaką może otrzymać przedsiębiorca w przypadku skorzystania z Ulgi B+R w danym roku podatkowym – począwszy od 2016 roku.

 

Aby sprawdzić wysokość przewidywanej korzyści podatkowej, prosimy o wybór roku podatkowego, w którym były ponoszone koszty działalności badawczo-rozwojowej, rodzaju przedsiębiorstwa oraz wskazanie kosztów w polach poniżej.

Wynagrodzenia z umów o pracę wraz z narzutami
Nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością B+R
Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową
Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością)
Wysokość przewidywanej korzyści podatkowej:
0

Wykorzystując nasze doświadczenie oraz praktyczną wiedzę stworzyliśmy kompleksową usługę, w ramach której proponujemy Państwu wdrożenie mechanizmów ulgi B+R i skorzystanie z przedmiotowej preferencji podatkowej.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami

Justyna Korycka
Justyna Korycka
PARTNER / ADWOKAT
  • E: justyna.korycka@olesinski.com
Więcej
Jacek Łuczyński
Jacek Łuczyński
SENIOR CONSULTANT / DZIAŁ PRAWNY
  • E: jacek.luczynski@olesinski.com
Więcej