JPK prawdę Ci powie

JPK prawdę Ci powie to przegląd plików JPK_VAT nastawiony na szybką i sprawną identyfikację wynikających z nich zagrożeń.

 

 

Wykorzystując nasze doświadczenie oraz praktyczną wiedzę zdobytą w trakcie obsługiwania prowadzonych przez organy podatkowe weryfikacji plików JPK, stworzyliśmy kompleksową usługę, w ramach której proponujemy Państwu przeprowadzenie, na podstawie danych zawartych w pliku JPK_VAT, analizy Państwa rozliczeń podatkowych nastawionej na identyfikację ewentualnych nieprawidłowości i obszarów ryzyka podatkowego.

samuel-zeller-358865

Rosnące kompetencje organów podatkowych w zakresie analizy danych wynikających z plików JPK sprawiają, że zwiększa się liczba kontroli wszczynanych jako efekt ich weryfikacji.

 

W oparciu o Państwa plik JPK_VAT wykonamy symulację e-kontroli: przeprowadzimy testy techniczne i merytoryczne i niczym organ podatkowy skontrolujemy Państwa rozliczenia pod kątem istnienia ewentualnych nieprawidłowości.

Jak to działa?

Otrzymujemy plik JPK_VAT

Sprawdzamy spełnienie warunków technicznych i formalnych

Poddajemy JPK_VAT testom merytorycznym z użyciem narzędzi stosowanych przez organy podatkowe

Weryfikujemy status kontrahentów krajowych i unijnych (automatyczna weryfikacja w bazie MF i VIES)

Weryfikujemy wyselekcjonowane transakcje na podstawie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w formie elektronicznej i papierowej

Otrzymują Państwo zwięzły raport dotyczący stwierdzonych nieprawidłowości oraz rekomendowanych przez nas sposobów ich skorygowania

Dzięki szybkiej identyfikacji zagrożeń w prosty i tani sposób zyskują Państwo bezpieczeństwo i przewagę.

Kontakt