Zakładanie firmy i prowadzenie biznesu w USA

Stany Zjednoczone dzięki silnej gospodarce i wspierającemu środowisku biznesowemu są atrakcyjnym kierunkiem dla wielu biznesów. Jednocześnie zakładanie firmy w USA wymaga starannego zaplanowania działań i dobrego rozpoznania możliwości – ze względu na nakładające się jurysdykcje stanowe i federalne oraz liczne towarzyszące im wymogi prawne i regulacyjne, które należy wziąć pod uwagę. OW wspomaga przedsiębiorców w całym procesie wejścia na rynek amerykański – od pomocy przy wyborze formy prawnej przez rejestrację w urzędach, po zapewnienie dostępu do naszej amerykańskiej sieci usług specjalistycznych. Eksperci OW dbają o zgodność podejmowanych działań z aktualnym prawem.

W ramach naszych usług dotyczących zakładania firmy w USA oferujemy:
• Rejestracja firmy w wybranym stanie
• Strukturyzacja i planowanie biznesowe
• Wsparcie w wypełnianiu obowiązków rejestracyjnych i regulacyjnych, takich jak dokonanie niezbędnych zgłoszeń i uzyskanie zezwoleń

Sporządzamy i dostosowujemy dokumenty korporacyjne:
• Umowa spółki
• Dodatkowe dokumenty korporacyjne, takie jak uchwały i świadectwa udziałowe
• Dostosowanie polskich dokumentów do amerykańskiego porządku prawnego

Wspieramy przedsiębiorców po założeniu spółki:
• Rejestracja znaków towarowych oraz zgłoszenia prawnoautorskie
• Wsparcie transgraniczne
• Wdrożenie RODO
• Prawny i podatkowy compliance