Spanish Desk

Obsługa klientów hiszpańskojęzycznych to dla nas nie tylko praca z prawem hiszpańskim, ale także, a może przede wszystkim, praca z ludźmi, których język, historia, kultura i uwarunkowania biznesowe są nam znane i bliskie. Dzięki temu z naszymi partnerami tworzymy trwałe relacje biznesowe, które pozwalają kompleksowo wspierać ich w realizacji celów i w rozwoju swojej działalności w Polsce i za granicą.

Filip Mroczkowski

Partner
Radca prawny, LL.M.

Filip Mroczkowski

Partner
Radca prawny, LL.M.

Obszary doradztwa

Spanish Desk to dział, który powstał w związku z międzynarodowym rozwojem OW. Składa się z pełnych pasji, zaangażowanych specjalistów, których zainteresowania zawodowe i prywatne pozwoliły na zebranie doświadczenia w doradztwie na rzecz podmiotów z kapitałem hiszpańskim.

 • Zapewniamy kompleksową obsługę nowych inwestycji na każdym etapie - od wyboru lokalizacji, poprzez ustalenie struktury kapitałowej, proces budowlany, pozyskanie finansowania (w tym pomocy publicznej), po prowadzenie spraw korporacyjnych spółki oraz bieżącą obsługę prawną spółek z kapitałem hiszpańskim we wszystkich obszarach naszych specjalizacji - m.in. prawo pracy, rynki kapitałowe, prawo zobowiązań, pomoc publiczna, podatki, restrukturyzacja i inne.
 • Zespół Spanish Desk składa się z doświadczonych hiszpańskojęzycznych doradców, którzy mieli okazję mieszkać lub wykonywać praktykę zawodową w Hiszpanii oraz z hiszpańskojęzycznych native speakerów - prawników i profesjonalistów wspierających biznes, zapewniających niezbędną znajomość języka i kultury biznesowej.

Jak możemy Państwu pomóc:

 • Dzięki współpracy z międzynarodową siecią sprawdzonych doradców (network) oraz Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą, a także znajomości podstawowych instytucji prawa hiszpańskiego z łatwością koordynujemy projekty transgraniczne.
 • Dysponujemy funkcjonalnymi i skutecznymi rozwiązaniami, które pozwalają nam bezpiecznie przeprowadzić Klienta przez gąszcz polskich przepisów tak, aby mógł on w pełni skupić się na swojej podstawowej działalności.
 • One stop shop zapewniający błyskawiczne i zindywidualizowane wsparcie we wszystkich obszarach, z którymi musi zmierzyć się przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce (prawo/podatki/księgowość/analityka).

Nasze wsparcie obejmuje m.in. następujące obszary:


Pakiet start:

 • wsparcie w wyborze optymalnej formy działalności,
 • założenie spółki i kompleksowe wsparcie w zakresie spełnienia wymogów formalno-prawnych,
 • wynajem powierzchni biurowej (siedziba na start),
 • kompleksowa obsługa prawno-podatkowo-kadrowo-księgowa (na stałe lub do czasu zorganizowania wewnętrznych działów Klienta).
 • Feasibility study inwestycji:

 • wsparcie przy opracowaniu optymalnej z prawnego oraz podatkowego punktu widzenia struktury inwestycji,
 • weryfikacja możliwości uzyskania dofinansowania / finansowania z banku,
 • pomoc w wyborze odpowiedniej lokalizacji.
 • Obsługa inwestycji budowlanych:

 • due diligence / feasilibity study lokalizacji inwestycji,
 • kompleksowe wsparcie w procesie nabycia nieruchomości,
 • wsparcie w postępowaniach administracyjnych towarzyszących procesowi budowlanemu,
 • sporządzanie i negocjowanie umów związanych z procesem budowlanym, kontrola i rozliczanie inwestycji budowlanych.
 • Uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń:

 • doradztwo oraz reprezentacja w toku postępowań administracyjnych dotyczących pozwoleń na rozpoczęcie oraz prowadzenie działalności (środowiskowych, wymaganych dla działalności regulowanych etc.)
 • Global mobility/ Immigration law:

 • Kompleksowe wsparcie przy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców (zarówno z państw UE jak i państw trzecich),
 • kształtowanie polityki oddelegowań w ramach grup kapitałowych,
 • kompleksowa obsługa prawna i podatkowa (w tym ubezpieczenia społeczne) transgranicznego świadczenia usług i pracy,
 • podatkowy compliance dla ekspatów.
 • HR:

 • kształtowanie optymalnej struktury zatrudnienia,
 • przygotowanie wymaganych aktów prawa pracy (w tym regulaminy, procedury, polityki, umowy etc.),
 • bieżące i kompleksowe wsparcie działów HR,
 • organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów.
 • Pomoc publiczna:

 • weryfikacja oraz dobór optymalnej formy wsparcia publicznego dla inwestycji (SSE, granty rządowe, B+R, fundusze unijne, programy regionalne, dofinansowania, etc.),
 • kompleksowe wsparcie inwestycji typu green- i brownfield,
 • strategiczne doradztwo przy planowaniu inwestycji.
 • M&A / prawo korporacyjne:

 • wsparcie przy nabywaniu polskich spółek/przedsiębiorstw, vendor due diligence,
 • kompleksowe opracowanie struktury transakcji o zasięgu krajowym i międzynarodowym pod kątem prawnym oraz podatkowym, przygotowanie strategii oraz reprezentowanie podczas negocjacji, przygotowanie projektów umów,
 • kompleksowa obsługa korporacyjna spółek.
 • Doradztwo podatkowe:

 • Strategiczne i bieżące doradztwo podatkowe (CIT, PIT, VAT),
 • reprezentacja przed organami podatkowymi,
 • compliance, Transfer Pricing,
 • kompleksowa wsparcie przy wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi IT, w szczególności: JPK , MDRnow.
 • Obsługa księgowo-kadrowa:

 • kompleksowe usługi kadrowo-księgowe świadczone w ramach Grupy OW przez spółkę GOBS (m.in.: prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej i ksiąg rachunkowych, naliczanie wynagrodzeń, w tym dla cudzoziemców, rozliczenia podatkowe PIT/CIT/VAT z uwzględnieniem specyfiki działalności w SSE).
 • Z kim współpracujemy?

  Odpowiedzialny partner