Pomoc publiczna

Obszary doradztwa

weryfikacja oraz dobór optymalnej formy wsparcia publicznego dla inwestycji (SSE, granty rządowe, B+R, fundusze unijne, programy regionalne, dofinansowania, etc.),

kompleksowe wsparcie inwestycji typu green- i brownfield,

strategiczne doradztwo przy planowaniu inwestycji