• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Español

Korekta cen transferowych – problemy i wyzwania

Webinarium i dyskusja

Korekta cen transferowych, tzw. TP adjustment od wielu lat budzi wątpliwości na gruncie Ustawy o CIT. Częściowo zostały one rozwiane w ramach art. 11e ustawy o CIT i wydanych objaśnieniach Ministra Finansów. W praktyce jednak podatnicy natrafiają na kolejne problemy związane m.in. z trybem dokonania korekty czy nawet możliwością dokonania korekty in minus. To, czy korekty dokonamy na zasadach ogólnych, czy też na zasadach art. 11e ustawy o CIT ma również istotne znaczenie w perspektywie składanego zeznania podatkowego, w którym powinniśmy wskazać, czy dokonaliśmy korekty na zasadach art. 11e ustawy o CIT.  

Zapraszamy na webinarium i dyskusję, podczas których porozmawiamy o realnych problemach i wątpliwościach w zakresie dokonywania korekty cen transferowych i postaramy się wspomóc Państwa w tej wciąż niepewnej tematyce.  

15/06/2021

online

09:30:00 - 11:30:00

bezpłatnie

Agenda

Korekta cen transferowych po nowemu:
1. Istota korekty – niewynikająca z działań organów podatkowych

2. Stan przed 2019 r.:

a) brak regulacji,

b) moment korekty,

c) podejście interpretacyjne;

3. Dotychczasowy sposób dokonywania korekty a nowe zasady – konieczność weryfikacji:

a) nowa regulacja,

b) moment korekty,

c) przesłanki, jakie należy spełnić, aby dokonać korekty w ramach art. 11e ustawy o CIT;

4. Korekta in minus - zagrożenia płynące z Objaśnień MF:

a) echo rozwiązań sprzed 2019 r.?,

b) niedoszacowanie dochodu korzystniejsze?

Korekta cen transferowych a korekta kontraktowa
1. Jak traktować faktury korygujące w świetle ostatecznego brzmienia Objaśnień Ministerstwa Finansów – cel oraz istota korekty TP a forma jej dokonania

Korekta cen transferowych dla podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych – czy korekta wpływa na dochód zwolniony?

Korekta cen transferowych a VAT – zasady rozliczania

Dyskusja

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w dyskusji – prosimy o dopisanie takiej informacji w formularzu zgłoszeniowym. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc podczas panelu dyskusyjnego, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zapisie otrzymają Państwo dwa e-maile – pierwszy z potwierdzeniem zapisu, drugi natomiast (dzień przed wydarzeniem) z linkiem do platformy webinarowej.

Prowadzący

Tomasz Gałka

Partner

Doradca podatkowy

Paweł Sitnik
Piotr Traczyk

Senior consultant

Dział podatkowy

Maciej Kulczyński

Senior consultant

Dział podatkowy