Tax special economic zones

  1. Tax advisory services for entities operating in the special economic zones
  2. Audits of tax settlements of entities operating in the zone
  3. Audits of expenditure eligible for aid

Related areas

Tomasz Gałka Tomasz Gałka PARTNER / TAX ADVISOR
  • E: tomasz.galka@olesinski.com
Więcej
Justyna Korycka Justyna Korycka PARTNER / ATTORNEY-AT-LAW
  • E: justyna.korycka@olesinski.com
Więcej
Magdalena Tyrakowska-Szymczak Magdalena Tyrakowska-Szymczak PARTNER / ATTORNEY-AT-LAW
  • E: magdalena.tyrakowska@olesinski.com
Więcej
Andrzej Łobodziński Andrzej Łobodziński SENIOR MANAGER / ATTORNEY-AT-LAW
  • E: andrzej.lobodzinski@olesinski.com
Więcej
Wojciech Fryze Wojciech Fryze PARTNER / ATTORNEY-AT-LAW
  • E: wojciech.fryze@olesinski.com
Więcej
Magdalena Maślak-Gościmińska Magdalena Maślak-Gościmińska SENIOR CONSULTANT / ATTORNEY-AT-LAW
  • E: magdalena.maslak@olesinski.com
Więcej
Karol Niemiec Karol Niemiec SENIOR CONSULTANT/ TAX DEPARTMENT
  • E: karol.niemiec@olesinski.com
Więcej