Wzięliśmy udział w Moore Global Tax and Legal Conference w Brukseli