Jesteśmy partnerem kierunku studiów na Akademii Leona Koźmińskiego

Zostaliśmy partnerem studiów podyplomowych Prawo Własności Intelektualnej (IP) na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Już od października słuchacze kierunku będą mieli okazję poznać doświadczenie, praktykę i wiedzę Anny Olszewskiej, managerki OW i jednej z wykładowczyń. Cieszymy się, że będziemy mieć okazję kształcić prawników w obszarze, który coraz bardziej zyskuje na znaczeniu we współczesnym świecie.

Studia podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej (IP) dla prawników to:

192 godziny praktycznej nauki zagadnień związanych z prawem własności intelektualnej, w tym prawem autorskim, prawem znaków towarowych, wzorów przemysłowych, UZNK.

 

Nowa specjalizacja

Udział w studiach pozwoli na uzupełnienie wiedzy zdobytej na studiach prawniczych czy aplikacji o praktyczne aspekty badania i zgłaszania znaków towarowych (wzorów przemysłowych, sporządzania umów i prowadzenia sporów w zakresie PWI).

 

Warsztaty, w ramach których słuchacze:

  • przeprowadzą badanie znaków towarowych / wzorów przemysłowych (przeszukiwanie baz danych, ocena zdolności rejestracyjnej itp.),
  • przygotują zgłoszenia znaków towarowych / wzorów przemysłowych,
  • przeanalizują i przygotują pisma w postępowaniu sprzeciwowym,
  • przeanalizują strategię postępowań sądowych,
  • przeanalizują i skonstruują postanowienia umów z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

 

Doświadczona kadra wykładowców

Zajęcia prowadzą adwokaci, radcy prawni, sędziowie i rzecznicy patentowi z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w sprawach prawa własności intelektualnej.

 

Aktywne metody nauczania

Studia opierają się w znacznej części na wspólnej analizie orzecznictwa, studiów przypadków, warsztatach oraz dyskusji i wymianie doświadczeń z uczestnikami studiów. Słuchacze będą pracować na podstawie projektów dokumentacji zgłoszeniowej, wzorów umów i pism procesowych, tzw. mapy myśli oraz studiów przypadków w postaci filmów.

Wszystkich zainteresowanych rozwojem w kierunku Prawa IP zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi tutaj.