Będziemy na Konferencji Prawa Własności Intelektualnej ELSA