Zatwierdzenie sprawozdania finansowego po 30 czerwca 2020 roku?