HR UPDATE – sytuacja w Ukrainie – wpływ na pracowników i pracodawców, Polski Ład

hero-photo

[AKTUALIZACJA]

W związku z niedawnymi wydarzeniami, zdecydowaliśmy się na zmianę agendy i poświęcenie niemal całego spotkania najistotniejszym tematom związanym z sytuacją w Ukrainie, w tym kluczowym kwestiom przydatnym z perspektywy działów HR.

Biorąc pod uwagę liczbę i treść spływających od Państwa pytań, nie wyobrażamy sobie, aby nasze webinarium w tym szczególnym czasie nie koncentrowało się na tematach, które obecnie dla wielu z Państwa pracowników, ich rodzin i przyjaciół, a tym samym dla Państwa i Państwa działów HR wysunęły się na pierwsze miejsce.

Poniżej znajduje się zaktualizowana agenda spotkania. Pierwszą część poprowadzą eksperci z obszaru Global Mobility w O&W, którzy na bieżąco śledzą aktualną sytuację, zmiany i procedury, odpowiadając na Państwa pytania w tym zakresie.

<< REJESTRACJA >>

Jednocześnie mamy również na uwadze Państwa liczne pytania i wątpliwości dotyczące naliczania i wypłaty wynagrodzeń za luty na nowych zasadach związanych z Polskim Ładem. W związku z tym, po zakończeniu bloku dotyczącego sytuacji w Ukrainie (ok. 1h) i krótkiej przerwie, chętnych zapraszamy na podsumowanie najważniejszych kwestii związanych z obowiązywaniem Rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r. i jego stosowaniem w praktyce, w tym w zakresie naliczania wynagrodzeń za luty 2022 r. (od godz. 11:05).

 

Szczegółowa agenda [AKTUALIZACJA]:

BLOK I: Sytuacja w Ukrainie – wpływ na pracowników i pracodawców (10:00 – 11:00)

  • Legalizacja wjazdu i pobytu cudzoziemca z Ukrainy w sytuacji aktualnie trwającego konfliktu zbrojnego
  • Legalizacja dalszego pobytu i pracy obywateli Ukrainy – w tym zapowiedzi nowych, dedykowanych przepisów
  • Status uchodźcy /Ochrona międzynarodowa –– możliwości i tryb – hasłowe omówienie
  • Możliwość pomocy pracownikom z Ukrainy, którzy zdecydują się na powrót na Ukrainę (w szczególności kwestia powołania do wojska, formy i możliwości wsparcia finansowego, udzielenie bezpłatnego urlopu etc.)
  • Pomoc socjalna i medyczna dla obywateli Ukrainy

BLOK II: Polski Ład – najważniejsze aktualności (11:05 – 11:20)

 

REJESTRACJA >>

 

Z uwagi na tematykę przekazywanych informacji zdecydowaliśmy, że po webinarium udostępnimy uczestnikom całe nagranie, tak aby mogli Państwo podzielić się nim ze wszystkimi osobami, dla których ta wiedza może być istotna.

W zakresie planowanych zmian w Kodeksie pracy i innych aktualności w obszarze HR, w najbliższym czasie wrócimy do Państwa z nowym terminem spotkania. Gdyby wcześniej pojawiały się w tym zakresie pytania, oczywiście służymy bieżącą pomocą.