Sukces OW Tax! Bardzo miło nam poinformować o wygranym wczoraj sporze przed NSA w zakresie wiążącej informacji stawkowej dotyczącej produktu naszego klienta (sygn. akt. I FSK 427/22). 

Sąd zgodził się z prezentowaną przez nas argumentacją, że środki ochrony roślin, o których mowa w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, należy rozumieć szeroko. Nie należy ograniczać się wyłącznie do definicji tego pojęcia z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. Tym samym w odniesieniu do produktu naszego klienta uzasadnione jest stosowanie obniżonej stawki VAT. Sąd wskazał również, że skoro przy interpretacji pojęcia „środków ochrony roślin” pojawiły się niedające usunąć się wątpliwości, to powinny one zostać rozstrzygnięte na korzyść podatnika. 

Gratulacje dla zespołu w składzie: Konrad Misiewicz, Joanna Karczewska, Joanna Skibicka-Mroczyńska, Patryk Skalski.