Wpływ postępowania upadłościowego na inne postępowania