Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na majątek dłużnika