...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Usługi cyfrowe i cyberbezpieczeństwo – ekspert OW w Przeglądzie Europejskim

hero-photo

Kwestie cyberbezpieczeństwa odgrywają coraz większą rolę w biznesie. Zadbanie o odpowiednie zabezpieczenie systemów IT czy danych organizacji, jej pracowników, ale i konsumentów od dłuższego czasu jest wysoko na liście priorytetów właścicieli przedsiębiorstw.

To zagadnienie ważne nie tylko w ujęciu technicznym czy organizacyjnym, ale także pod kątem prawnym. Szczególną uwagę w ostatnim zakresie poświęca się m. in. usługom cyfrowym i związanej z nimi Dyrektywie NIS oraz wdrażającym ją aktom prawnym.

Dyrektywa NIS to kluczowa unijna regulacja, która w sposób kompleksowy określiła ramy prawne cyberbezpieczeństwa dostawców usług cyfrowych. Odnosi się do trzech rodzajów takich usług:

  • internetowych platform handlowych,
  • wyszukiwarek internetowych,
  • usług przetwarzania w chmurze.

Jej głównym celem jest ustanowienie środków, które mają zapewnić wysoki wspólny poziom bezpieczeństwa sieci i systemów IT w UE oraz poprawić funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Przepisy dotyczące dostarczania usług cyfrowych i cyberbezpieczeństwa na gruncie Dyrektywy NIS i aktów ją wdrażających w Polsce oraz w Republice Malty szczegółowo przeanalizował Hieronim Dąbrowski, Associate w zespole bezpieczeństwa informacji OW. Swoje wnioski przedstawił w artykule naukowym opublikowanym w czasopiśmie naukowym – Przegląd Europejski.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Hieronima dostępnym pod linkiem.