...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Konsultacje projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej

Prace nad ustawą Prawo komunikacji elektronicznej, mającą zastąpić obowiązujące obecnie Prawo telekomunikacyjne, wciąż trwają. Wzięliśmy udział w kolejnym etapie konsultacji projektu ustawy, przesyłając do Ministerstwa Cyfryzacji swoje uwagi. Propozycje zmian, które zgłosiliśmy dotyczyły regulacji związanych z wysyłaniem informacji handlowych oraz niezbędnych w tym celu zgód.

Aktywnie angażujemy się w temat wdrażania Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej do polskiego systemu prawnego, a o dalszych losach ustawy będziemy Państwa informować.