Konsultacje projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej

Prace nad ustawą Prawo komunikacji elektronicznej, mającą zastąpić obowiązujące obecnie Prawo telekomunikacyjne, wciąż trwają. Wzięliśmy udział w kolejnym etapie konsultacji projektu ustawy, przesyłając do Ministerstwa Cyfryzacji swoje uwagi. Propozycje zmian, które zgłosiliśmy dotyczyły regulacji związanych z wysyłaniem informacji handlowych oraz niezbędnych w tym celu zgód.

Aktywnie angażujemy się w temat wdrażania Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej do polskiego systemu prawnego, a o dalszych losach ustawy będziemy Państwa informować.