TP-R – jak przygotować się do nowego wyzwania?

hero-photo

Tarcza Antykryzysowa odracza termin na złożenie TP-R co do zasady do końca 2020 roku, ale warto już teraz dokładnie przygotować się do tego nowego wyzwania.

TP-R wymaga przede wszystkim podania konkretnych wskaźników rentowności dotyczących działalności podatnika i realizowanych transakcji kontrolowanych. Z naszego doświadczenia wynika, że pomimo przygotowywania lokalnej dokumentacji cen transferowych, nierzadko wyniki finansowe transakcji kontrolowanej nie są porównywane z wynikami przeprowadzonej analizy cen transferowych. W konsekwencji może to prowadzić do ujawnienia nierynkowego poziomu cen transferowych, a ostatecznie do ekspozycji na dalsze działania kontrolne organów podatkowych.

Zestawienie typowych problemów z TP-R oraz informacje na temat tego, jak możemy Państwu pomóc – w przygotowanym przez nas materiale, dostępnym do pobrania tutaj.