System kaucyjny na ostatniej prostej do wprowadzenia

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało zmiany w przygotowywanej nowelizacji ustawy, która ma wprowadzić w Polsce system kaucyjny[1]. Obecnie trwają prace nad nową wersją projektu ustawy, w ramach którego przedsiębiorcy muszą zapewnić określone poziomy selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z butelek z tworzyw sztucznych. Wprowadzenie systemu kaucyjnego wynika z konieczności realizacji obowiązku nałożonego przez unijną dyrektywę[2].

 

Jakie opakowania obejmie system kaucyjny?

W pierwszym projekcie nowelizacji systemem kaucyjnym miały być objęte jedynie butelki szklane wielorazowego użytku o pojemności do 1,5 l oraz butelki z tworzyw sztucznych do 3 l. Aby objąć systemem jak najszerszą grupę opakowań, Ministerstwo zdecydowało się na poszerzenie katalogu. Według ostatnich zapowiedzi systemem mają zostać objęte również puszki aluminiowe do 1 l oraz butelki szklane jednorazowego użytku do 1,5 l.

 

Sposób działania systemu kaucyjnego

Zgodnie z nowelizacją przy sprzedaży napojów będzie pobierana opłata (kaucja), która zostanie zwrócona podczas zwrotu opakowania lub odpadu opakowaniowego. Będzie ona zwracana kupującemu bez konieczności okazania paragonu. Nieodebrana kaucja trafi do wprowadzających napoje w opakowaniach, którzy będą mieli możliwość przeznaczyć ją na sfinansowanie systemu kaucyjnego obejmujące m. in. koszty selektywnego zbierania odpadów i odpadów opakowaniowych, koszty transportu oraz prowadzenia ewidencji

Przepisy zobowiążą sklepy o powierzchni powyżej 100 m2 do odbioru opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji. Mniejsze sklepy będą mogły dobrowolnie prowadzić taki odbiór oraz zwracać kaucję. Wszystkie sklepy, bez względu na wielkość, będą miały obowiązek pobierania kaucji.

 

Wysokość kaucji

Kolejną zmianą w dotychczasowym projekcie nowelizacji będzie wprowadzenie przepisu określającego maksymalną stawkę kaucji. Natomiast stawki dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym zostaną określone w rozporządzeniu.

 

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Nowelizacja ustawy jest jeszcze na etapie przedsejmowym, w trakcie opiniowania. Zgodnie z zapowiedziami nowy projekt ustawy ma zostać opublikowana do końca czerwca 2022 roku. Jeśli  zostanie przyjęty, będzie skierowany do dalszych prac w Sejmie.

Będziemy Państwa informować o kolejnych krokach.

 

Aleksandra Walasek
Senior Associate | Dział prawny
aleksandra.walasek@olesinski.com

Małgorzata Rakoczy
Junior Associate | Dział prawny
malgorzata.rakoczy@olesinski.com

 

[1] Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawa o odpadach: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356003/katalog/12851459#12851459

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0904