W przeciągu ostatnich miesięcy Tomasz Wróblewski i Paweł Bury uzyskali korzystne dla naszych kilku klientów wyroki w sprawach o nakładane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary za nieskładanie sprawozdań o przywozie paliw ciekłych.

Różne przedsiębiorstwa (spoza branży energetycznej czy paliwowej) sprowadzające na swoje potrzeby smary czy oleje podpadały – nawet o tym nie wiedząc – pod obowiązek składania do URE sprawozdań o przywozie paliw ciekłych. W chwili, w której dowiadywały się o istniejącym obowiązku i dobrowolnie składały zaległe sprawozdania, URE nakładało na nie kary – 10 000 zł za każdy miesiąc nieskładania sprawdzań.

Do tej pory sądy podchodziły do tego typu spraw dość formalistycznie, uznając, że skoro było naruszenie, to kara się w pełni należy.

Wyroki, jakie ostatnio uzyskaliśmy, mówią dokładnie coś przeciwnego – jeśli firma sama „naprawiła” swój błąd, istnieją przesłanki do odstąpienia od wymierzenia kary. Nie można tak samo traktować przedsiębiorców, którzy sami dobrowolnie – bez uprzedniej kontroli – składają zaległe sprawozdania, jak tych, w stosunku do których to URE wykryło nieprawidłowości. URE złożyło właśnie skargę kasacyjną od jednego z wyroków do Sądu Najwyższego.

Szczegóły tej sprawy opisujemy w Dzienniku Gazecie Prawnej – artykuł dostępny jest tutaj.