Składki ZUS a ustawa o solidarnościowym funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych