[AKTUALIZACJA 12.07.2023]

Z informacji przekazanych przez MF wynika, że zmiany w Ordynacji podatkowej (o których pisaliśmy w poprzednim wydaniu newslettera) jednak nie będą procedowane w najbliższym czasie.

 

Ministerstwo zwalnia tempo

Projekt nadal znajduje się na etapie konsultacji publicznych, a zmiany planowo miały wejść w życie od 1 lipca 2024 roku. Ministerstwo Finansów poinformowało jednak, że do rządowego wykazu prac legislacyjnych nie zostały wpisane zmiany dotyczące Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że na pewno nie wejdą w życie w pierwotnie wskazanym terminie.

 

Planowane zmiany

W projekcie zmian proponuje się przede wszystkim usystematyzowanie zasad dotyczących wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, poprzez:

  • ograniczenie ważności interpretacji indywidualnych do 5 lat,
  • obowiązek elektronicznego występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej,
  • zwiększenie oraz zróżnicowanie opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej (ma wynieść od 40 zł do 2 800 zł),
  • umożliwienie występowania przez organ interpretacyjny do innego organu, który posiada wiedzę w danej dziedzinie.

 

Oprócz opisanych wyżej modyfikacji projekt wprowadza również:

  • kaskadową odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej, będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej, za zaległości tych spółek osobowych,
  • możliwość wydawania decyzji „cząstkowych” w zakresie cen transferowych,
  • możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności,
  • zmodyfikowany próg kwotowy, do którego członkowie najbliższej rodziny podatnika mogą zapłacić za niego podatek (podwyższenie z 1 000 zł do 5 000 zł),
  • zmodyfikowaną opłatę od wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej (oparcie opłaty o wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę),
  • wiążącą informację klasyfikacyjną (która ma potwierdzać klasyfikację towaru czy usługi na potrzeby na przykład podatków dochodowych),

…oraz wiele innych.

 

Cel zmian w Ordynacji podatkowej

Z założenia wprowadzane zmiany mają uprościć procedury podatkowe, zwiększyć efektywność działań organów podatkowych oraz doprecyzować budzące wątpliwości przepisy.

Projekt jest na etapie konsultacji podatkowych, które planowo potrwają do 31 sierpnia 2023 r.

 

Z zainteresowaniem śledzimy dalsze kroki procesu legislacyjnego wpływającego na obowiązki podatników. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące prezentowanej tematyki, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

Martyna Górecka

Senior Consultant
Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com

Daria Kłosowska

Consultant
OW Tax

daria.klosowska@olesinski.com