...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Raportowanie niefinansowe – nowe ważne obowiązki, koniec implementacji

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

W 2016 r. sygnalizowaliśmy Państwu nowe obowiązki największych emitentów giełdowych związane z raportowaniem informacji niefinansowych.
Proces implementacji tych przepisów do polskiego prawa zakończył się dzisiaj (26 stycznia 2017 r.), kiedy weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o rachunkowości, wprowadzająca obowiązki dot. oświadczenia nt. informacji niefinansowych.
Dla przypomnienia:

 • Nowe obowiązki mają zastosowanie do sprawozdań za lata obrotowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2016 r. i po spełnieniu określonych kryteriów oznaczają konieczność sporządzania:
  – oświadczenia nt. informacji niefinansowych,
  – oświadczenia jednostek dominujących grup kapitałowych nt. informacji niefinansowych,
  – opisu polityki różnorodności.
 • Wprowadzane zmiany są istotne (choć nie rewolucyjne) i wymagają odpowiedniego, uprzedniego przygotowania się.
 • Niespełnienie obowiązków może wiązać się z dotkliwymi sankcjami (m.in. kary pieniężne, wykluczenie z obrotu na rynku regulowanym).
 • Nasz materiał informacyjny dostępny jest tutaj i zawiera najbardziej istotne kwestie, w tym kryteria objęcia nowymi obowiązkami oraz ich zakres.Warto niezwłocznie zaplanować działania i dostosować się do nowych rozwiązań.W razie potrzeby, nasi eksperci chętnie udzielą Państwu wsparcia.
  Jesteśmy do dyspozycji.