...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Publikacja ekspertów O&W w „Doradcy restrukturyzacyjnym”

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

W najnowszym numerze kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” ukazał się artykuł autorstwa radcy prawnego Pauliny Jastrzębiec Siemiątkowskiej oraz Anny Marii Czornik pt. „Wykonywanie uprawnień korporacyjnych z udziałów (akcji) przez zarządcę w postępowaniu sanacyjnym”.
 
W postępowaniu sanacyjnym to zarządca przejmuje pełny zarząd nad przedsiębiorstwem dłużnika. Oznacza to, że wszelkie sprawy majątkowe dłużnika podlegają jego kierownictwu. Przy tym nie da się ukryć, że często w skład majątku dłużnika wchodzą także udziały lub akcje w spółkach zależnych. Z tymi udziałami z kolei nierozerwalnie wiąże się uprawnienie do wykonywania praw korporacyjnych (np. prawo do głosu, prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników, prawo zaskarżania uchwał itp.). Aspekt majątkowy wykonywania takich uprawnień nie jest jednak oczywisty.
 
W publikacji eksperci O&W w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego starają się odpowiedzieć na pytanie, na ile w takiej sytuacji zarządca sanacyjny, którego kompetencje ograniczają się wyłącznie do sfery majątkowej przedsiębiorstwa, przejmuje także zarząd nad wykonywaniem uprawnień korporacyjnych.
 
Zagadnienie to jest istotne z uwagi na częste działanie spółek w grupach holdingowych. Zapraszamy do dyskusji!
 
Więcej informacji na temat kwartalnika znajdą Państwo na stronie Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.