...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego przez syndyka

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Zagadnienie prowadzenia przedsiębiorstwa przez syndyka może wydawać się marginalne. W dalszym ciągu syndyk kojarzony jest przede wszystkim z podmiotem, który wyłącznie likwiduje majątek przedsiębiorcy. Tymczasem nie można zapominać, że jego podstawowym zadaniem jest dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa.
 
Postępowanie upadłościowe powinno być prowadzone efektywnie. Przez efektywność należy rozumieć nie tylko czas, jaki jest potrzebny na ukończenie postępowania, ale także jego ostateczny rezultat – stopień zaspokojenia wierzycieli. Przemyślane prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka w wielu przypadkach może być sposobem na możliwie pełną spłatę wierzycieli. Co więcej, może prowadzić do utrzymania przedsiębiorstwa na rynku, a zatem również zachowania dotychczasowych miejsc pracy.
 
W kolejnym numerze kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny – nr 16 (2/2019) ukaże się artykuł pt. Prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego przez syndyka autorstwa naszych doradców – adwokata Mariusza Purgała i Zbigniewa Drabika. Autorzy podjęli w nim próbę wyznaczenia granic dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa przez syndyka, poddając ocenie m.in. kwestie dopuszczalności i zasadności zawiązywania przez syndyka spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz nabywania udziałów w takich spółkach.
 
Zachęcamy do lektury. Szczegóły znajdą Państwo na stronie KIDR.