Pre-pack – czyli jak kupić przedsiębiorstwo bez zobowiązań – cz. I