Prawo upadłościowe nie zapomina o członkach zarządu – upadłość konsumencka