Pozycja wierzyciela, czyli jakie prawa przysługują wierzycielowi w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym