Nadchodzą zmiany na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory

Zakończono prace nad nowym brzmieniem Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Nowe przepisy są lepiej niż poprzednie dostosowane do aktualnej technologicznej rzeczywistości i wciąż rosnącej popularności pracy zdalnej.

Zmiany upraszczają organizację stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, zapewniając jednocześnie pracownikom ergonomiczne oraz bezpieczne i higieniczne miejsca pracy.

 

Stanowiska pracy wyposażone w monitory – planowane zmiany

Nowe przepisy zmierzają nie tylko do dostosowania obowiązujących regulacji do aktualnego stanu zinformatyzowania procesu pracy, ale także do uproszczenia wymagań, którym mają sprostać pracodawcy. 5 kluczowych zmian opisujemy poniżej:

  • Nowa definicja stanowiska pracy – bez odwołań do niewykorzystywanych już urządzeń (np. stacja dyskietek).
  • Uwzględnienie możliwości pracy przy laptopie – nowe wymagania zobowiążą pracodawcę do zapewnienia pracownikowi dodatkowej klawiatury i myszy, a także monitora stacjonarnego lub podstawki umożliwiającej ustawienie górnej krawędzi laptopa na wysokości oczu. Zmiany te będą obowiązywać w przypadku gdy pracownik korzysta z przenośnego systemu komputerowego i używa go co najmniej przez 1/2 dobowego wymiaru czasu pracy. Jest to najbardziej oczekiwana przez pracodawców (a także inne osoby odpowiedzialne za BHP) zmiana, która dostosowuje przepisy do wypracowanej już praktyki w tym zakresie.
  • Uproszczenie wymogów co do konstrukcji stołu / powierzchni roboczej, w tym rezygnacja ze wskazania odległości ustawienia klawiatury od krawędzi stołu i ustawienia uchwytu na dokumenty.
  • Rezygnacja z technicznych wymagań podnóżka, klawiatury i krzesła – w przypadku tego pierwszego zrezygnowano ze wskazań co do powierzchni czy kąta nachylenia. Na życzenie pracownika pracodawca wciąż będzie jednak zobowiązany do zapewnienia podnóżka. Nowe przepisy nie wskazują też konkretnych parametrów dla klawiatury. Podobnie jest w przypadku zakresu regulacji wysokości i kąta nachylenia krzeseł. W tym wypadku najważniejsze jest zagwarantowanie siedzisk dających możliwość przyjęcia wygodnej pozycji i zapewniających swobodę ruchów. Wymagane już od dawna podłokietniki powinny mieć jednak opcję regulacji.
  • Zapewnianie szkieł kontaktowych – do tej pory pracownik pracujący na stanowisku wyposażonym w monitor mógł poprosić pracodawcę o dofinansowanie do okularów. Teraz będzie mieć również prawo do pozyskania środków na szkła kontaktowe.

 

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Rozporządzenie wprowadzające zmiany na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory wchodzi w życie 17.11.2023 r. Na dostosowanie stanowisk pracy do nowych wymagań pracodawcy będą mieli 6 miesięcy. W obliczu znacznego wzrostu popularności pracy zdalnej – może to być nie lada wyzwanie.

 

Działania do podjęcia już teraz

W oczekiwaniu na nowe przepisy pracodawcy (a także inne osoby odpowiedzialne za BHP) mogą już teraz zweryfikować, czy i w jakim zakresie:

  • akty wewnątrzzakładowe, a także dokumenty z zakresu BHP, będą wymagały zmiany;
  • dostosowanie miejsc pracy do wymogów rozporządzenia będzie wiązało się z kosztami po ich stronie.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z planowanymi zmianami na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.