Dofinansowanie B+R z funduszy europejskich – start pierwszego naboru

21 lutego wystartował nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pierwszego dużego konkursu z funduszy europejskich na lata 2021-2027. Konkurs ogłoszono 7 lutego i jest on skierowany zarówno do MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw. Środki pochodzą z programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) i są największymi oferowanymi dotychczas przedsiębiorcom.

 

Unijne środki na prace badawcze (B+R)

Konkurs odbywa się w ramach I priorytetu FENG – Wsparcie dla przedsiębiorstw – który potocznie nazywany jest ścieżką SMART. Do rozdysponowania jest w sumie ponad 5 mld zł. Z tych środków przedsiębiorcy będą mogli sfinansować przede wszystkim prace badawcze (B+R). Projekty będą mogły mieć charakter modułowy. W ramach jednego przedsięwzięcia – poza obowiązkowym modułem B+R (ewentualnie w przypadku MŚP, modułem dotyczącym wdrożenia wyników badań) – finansowanie może objąć również działania dotyczące cyfryzacji przedsiębiorstwa, infrastruktury niezbędnej przy B+R czy zazieleniania przedsiębiorstw (np. inwestycji w OZE).

Poziom dofinansowania oraz katalog możliwych do sfinansowania kosztów zależy od zakresu projektu. W przypadku realizacji badań przemysłowych, duży przedsiębiorca może liczyć na 50% dofinansowania do kosztów kwalifikowanych. Mały przedsiębiorca może liczyć na dodatkową premię w wysokości 20%. Kosztami kwalifikowanymi w przypadku badań są przede wszystkim:

  • koszty wynagrodzeń pracowników,
  • koszty amortyzacji budynków i sprzętu,
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
  • koszty podwykonawstwa.

Ocenie podlegać będą m. in. zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu, poziom jego innowacyjności czy nawiązana w związku z nim współpraca.

 

Wystartował nabór wniosków

Nabory w ramach konkursu potrwają do 12 kwietnia 2023 r. Niezwykle istotne jest to, że termin składania wniosków może zostać skrócony, gdy wartość dofinansowania w złożonych wnioskach przekroczy 200% budżetu naboru. Tym samym, nie warto czekać z rozpoczęciem pisania wniosku.

Więcej informacji na temat naboru można znaleźć na stronach internetowych instytucji finansujących:

  1. Ścieżka SMART nabór FENG.01.01-IP.01-001/23 – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl),
  2. Ścieżka Smart – PARP – Centrum Rozwoju MŚP.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących konkursu lub potrzeby wsparcia w przygotowaniu zgłoszenia do konkursu, zachęcamy do kontaktu z zespołem OW State aid.