Ogłoszenie upadłości a stosunki majątkowe małżeńskie