Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych coraz bliżej