Odpowiedzialność karna spółki – kolejne zmiany założeń