...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Odpowiedzialność karna spółki – już nie tylko w teorii

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Niedawno na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Jego głównym założeniem jest stworzenie skutecznego narzędzia do walki z przedsiębiorstwami utworzonymi w celu łamania prawa m.in. mafiami paliwowymi.
 
Nasi doradcy, senior cousel, adw. Salwador Milczanowski i aplikant adw. Justyna Papież na łamach Rzeczpospolitej szeroko omówili projekt.
 
Jedną z istotniejszych zmian jest znaczne ułatwienie pociągnięcia do odpowiedzialności sankcyjnej podmiotów zbiorowych (m.in. spółek) za przestępstwa popełniane w związku z ich działalnością oraz wprowadzenie bardziej dotkliwych sankcji tak, aby same w sobie były już przestrogą przed popełnieniem czynu zabronionego.
 
Cały artykuł dostępny jest tutaj.