Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych