Nowe założenia odpowiedzialności karnej spółek już uległy zmianie