...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Nowa publikacja książkowa O&W!

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

1 lipca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa o obligacjach, która zastąpiła obowiązującą niemal 20 lat ustawę z 1995 r. Nowa ustawa jest dwa razy obszerniejsza od swojej poprzedniczki i zawiera wiele nowych regulacji i instytucji nieznanych dotychczas polskiemu prawu.
Miło nam poinformować, że na rynku dostępny jest już komentarz do nowej ustawy wydany przez Wydawnictwo Naukowe PWN, którego współautorami są Joanna Krzyżykowska oraz Bartłomiej Stępień z warszawskiego biura naszej Kancelarii. Komentarz dostępny jest w księgarniach internetowych (m.in. pod adresem http://bookmaster.com.pl/ksiazka-ustawa,o,obligacjach-1332809.xhtml) oraz stacjonarnych.
W ustawie wprowadzono nowe rodzaje obligacji (tj. obligacje wieczyste oraz podporządkowane). Nowością jest także szczegółowe uregulowanie instytucji zgromadzenia obligatariuszy. Ponadto w ustawie znalazły się rozwiązania mające na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy inwestorami a emitentami (m.in. zamieszczanie dokumentów i ogłoszeń na stronie internetowej, posługiwanie się pocztą elektroniczną w kontaktach z obligatariuszami).
Autorzy publikacji poza analizą nowych przepisów, udzielają cennych wskazówek dotyczących m.in. przeprowadzenia emisji obligacji, konstruowania warunków emisji i pozostałej dokumentacji emisyjnej oraz przeprowadzania zgromadzenia obligatariuszy.
Więcej informacji: Bartłomiej Stępień, tel. (22) 12 35 226, Joanna Krzyżykowska tel. (22) 12 35 227