Telepraca znika z Kodeksu pracy – jak wprowadzić niezbędne zmiany?

Właśnie mija pół roku od momentu nowelizacji kodeksu pracy, która uregulowała wykonywanie pracy zdalnej na nowych zasadach. Tym samym została usunięta możliwość wykonywania pracy w formie telepracy.

 

Koniec telepracy

Wykonywanie pracy w formie telepracy było dopuszczalne jedynie do 7 października 2023 r. Jeżeli pracodawcy do tej pory nie dostosowali wewnętrznych regulacji, jak również porozumień i umów zawartych z telepracownikami,  powinni zrobić to jak najszybciej. Konsekwencją braku prawidłowego i terminowego wprowadzenia zmian może być m.in. uznanie przez organy kontroli, że pracownik świadczy pracę zdalną (a co za tym idzie np. konieczność wypłaty ryczałtu) pomimo braku prawidłowego uregulowania tej kwestii w zakładzie pracy.

Telepraca nie przekształciła się w pracę zdalną automatycznie, co stanowi wyzwanie dla pracodawców, ale także daje im dodatkowe możliwości. Pracodawca może rozważyć, w jakim wymiarze chce pozwolić dotychczasowym telepracownikom na wykonywanie pracy zdalnej – to dobry moment na analizę potrzeb w tym zakresie.

 

Checklista pracy zdalnej

Na potrzeby wdrażania zmian przygotowaliśmy praktyczną checklistę, która umożliwi samodzielne sprawdzenie, czy Państwa organizacja  wprowadziła zmiany lub czy jest na to gotowa. Jeżeli przy którymś z punktów odpowiedź będzie przecząca, działania powinny zostać wprowadzone możliwie szybko, aby nie narazić się na potencjalne negatywne konsekwencje:

  • Uchylenie postanowień regulaminów przewidujących wykonywanie pracy w formie telepracy
  • Analiza potrzeb pracodawcy w zakresie objęcia telepracowników pracą zdalną
  • Objęcie dotychczasowych telepracowników porozumieniami / regulaminami pracy zdalnej, jeśli taka jest potrzeba pracodawcy. Uwaga na prawidłowe sformułowanie grup pracowników objętych pracą zdalną!
  • Dostosowanie umów o pracę zawierających postanowienia dotyczące telepracy (zawarcie z pracownikami porozumień zmieniających usuwających postanowienia dotyczące telepracy). Jest to szczególnie istotne w przypadku, w którym pracownik świadczył pracę w formie telepracy w pełnym wymiarze czasu pracy, a określonym w umowie miejscem świadczenia pracy był jego adres zamieszkania.
  • Składanie wniosków o pracę zdalną (jeśli dotychczasowy telepracownik chce wykonywać pracę zdalną po 7 października, konieczne jest złożenie przez niego wniosku)
  • Rozwiązanie przypadków problematycznych (np. gdy pracownik nie wyrazi zgody na zawarcie porozumienia zmieniającego, zazwyczaj niezbędne będzie wtedy wypowiedzenie zmieniające).

Z naszego doświadczenia praktycznym problemem niekiedy okazuje się konieczność wręczenia wypowiedzenia zmieniającego, po złożeniu którego w okresie wypowiedzenia pracownik świadczy pracę na dotychczasowych warunkach – w formie telepracy – której zgodnie z przepisami świadczyć już nie można. Dodatkowo nieprzyjęcie nowych warunków pracy w wielu przypadkach będzie się wiązać z koniecznością wypłaty pracownikowi odprawy, ponieważ w takim przypadku wypowiedzenie nastąpi z przyczyn niedotyczących pracownika.

Ludmiła Łuczak

Senior Manager
Radca prawny | OW Legal

ludmila.luczak@olesinski.com

Agnieszka Szary-Trela

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

agnieszka.szary@olesinski.com