...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Kłopotliwa korekta deklaracji podatkowej

Mimo wprowadzenia nowej ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, większość prowadzonych obecnie postępowań kontrolnych przeprowadzanych jest jeszcze na podstawie starych, kłopotliwych regulacji. W ostatnim etapie postępowania podatnicy posiadają możliwość wniesienia korekty deklaracji podatkowej, jednak ze względu na niejasne zasady ich składania często rezygnują z tego przywileju.
Eksperci O&W – Magdalena Tyrakowska, Joanna Kowalczyk oraz Martyna Kokosińska w artykule Złożenie wniosku pozwoli podatnikom poznać zastrzeżenia fiskusa i sporządzić korektę deklaracji na łamach Dziennika Gazety Prawnej, wskazują jak skorzystać z możliwości skorygowania uprzednio złożonej deklaracji nie narażając się na negatywne skutki postępowania kontrolnego.