hero-photo

Specjalistka pełniąca do tej pory funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dołączyła do Olesiński & Wspólnicy. To kolejny duży krok w rozwoju specjalizacji pomocy publicznej – Katarzyna Pamuła-Wróbel wniesie silne kompetencje i duże doświadczenie, obejmując stanowisko dyrektora w dziale pomocy publicznej. Doświadczenie Katarzyny w UOKiK obejmuje ponad 10 lat. W tym czasie zajmowała się oceną zgodności z prawem unijnym projektów programów pomocowych oraz przypadków pomocy indywidualnej. Dokonywała również notyfikacji projektów pomocy publicznej do Komisji Europejskiej (w tym projektów IPCEI).

Z Kasią spotykałyśmy się w różnych konfiguracjach i podczas różnych projektów. Okazało się, że obie uwielbiamy pomoc publiczną i możliwości, jakie ona daje, mówi partner, adw. Justyna Korycka, która kieruje zespołem pomocy publicznej. Wierzę, że nasza współpraca przyczyni się do rozwoju inwestycji w Polsce nie mniej mocno, niż dotychczasowa praca Kasi w UOKiK, którą wszyscy cenią. Zrobimy wspólnie wszystko, aby bilans tej zmiany był tylko dodatni, gdyż wierzymy, że profesjonalne wsparcie przedsiębiorców w pomocy publicznej będzie z korzyścią dla wszystkich.

W trakcie pracy w UOKiK, Katarzyna przeprowadziła szereg analiz dotyczących występowania pomocy publicznej oraz jej zgodności z rynkiem wewnętrznym, w szczególności w obszarach pomocy na badania, rozwój i innowacje, finansowania wysokiego ryzyka, usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, projektów IPCEI, a w ostatnim czasie pomocy antykryzysowej. Oprócz prowadzenia, wymagających ścisłej współpracy z przedstawicielami organów krajowych, beneficjentów oraz służb Komisji, postępowań notyfikacyjnych, Katarzyna jako reprezentantka Polski uczestniczyła w szeregu grup roboczych i Forach Wysokiego Szczebla. Od 2013 r. była przedstawicielką w grupie roboczej ds. Modernizacji prawa pomocy publicznej, która stanowi trzon inicjatywy partnerstwa Komisji Europejskiej z państwami członkowskimi. Była punktem kontaktowym Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji KE dla Polski. Uczestniczyła również w tworzeniu prawa zarówno krajowego, jak i unijnego, m. in. poprzez reprezentowanie Polski w grupach roboczych Rady Unii Europejskiej. Od 2015 r., najpierw jako naczelnik wydziału, a następnie zastępca dyrektora kierowała zespołami ekspertów, zdobywając doświadczenie menedżerskie. Od 2020. r głęboko zainteresowana tematyką zwinnego przywództwa i zarządzania w oparciu o wartości.

Do pomocy publicznej podchodzę z entuzjazmem bo przez niemal 11 lat pracy w UOKiK nie zdążyłam się tą dziedziną ani znudzić ani nasycić. Przechodząc przez niemal wszystkie szczeble kariery, poznawałam to zagadnienie z wielu perspektyw: case-handlera, uczestnika krajowych i międzynarodowych grup roboczych, reprezentanta Polski w Komitetach Doradczych i Forach Wysokiego Szczebla, współtwórcy i komentatora prawa. Najwięcej radości daje mi doradzanie, służenie swoją wiedzą i doświadczeniem i to są wartości wspólne dla mnie i dla zespołu OW, dlatego też nie mogę się doczekać naszej współpracy, komentuje Katarzyna Pamuła-Wróbel.

Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2015 r. wykładowca Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współautorka i współredaktorka książki „Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia”. Ekspertka wspierająca rozwój i wdrażanie prawa pomocy publicznej na Ukrainie, w ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską na rzecz Komitetu Antymonopolowego Ukrainy (AMCU).

Prywatnie wielbicielka swoich dwóch owczarków niemieckich, miłośniczka dobrego designu, sztuki, literatury i spędzania czasu na łonie przyrody.

Cieszymy się, że dzięki nowym kompetencjom, jakie wniesie Katarzyna, będziemy mogli zaoferować naszym Klientom jeszcze większe wsparcie w zakresie pomocy publicznej.