Kara UODO dla administratora i procesora – komentarz w DGP

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Niedawna kara nałożona przez Urząd Ochrony Danych Osobowych wzbudziła wiele emocji w środowisku prawniczym i wśród przedsiębiorców. Po raz pierwszy organ ukarał jednocześnie administratora danych osobowych oraz podmiot działający na jego zlecenie, za to samo przewinienie – przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej.

Pomimo odmiennego podejścia do samej decyzji UODO, eksperci zgodnie twierdzą, że administrator danych osobowych powinien zabezpieczyć się przed możliwym wystąpieniem takich sytuacji w przyszłości.

Głos w dyskusji na łamach Dziennika Gazety Prawnej zabrali Łukasz Pociecha, ekspert O&W specjalizujący się m.in. w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych oraz Andrzej Boboli, manager odpowiedzialny w O&W za obszar TMT i nowych technologii

Zachęcamy do lektury artykułów na stronie Dziennika:

„UODO nałożył karę jednocześnie na administratora i procesora” – z komentarzem Łukasza dotyczącym kontrowersyjnej decyzji,

„Administrator powinien się zabezpieczyć przed błędami podmiotu przetwarzającego” – z wypowiedzią Andrzeja w temacie kontroli podmiotu przetwarzającego dane osobowe, czyli jednego ze sposobów na zabezpieczenie się przez ADO.