Rozporządzenie o płacy minimalnej w 2024 roku już w Dzienniku Ustaw

15 września opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące wynagrodzenia minimalnego oraz minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Podobnie jak w bieżącym roku, obie kwoty zostaną podwyższone dwukrotnie – w styczniu i w lipcu.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r., co oznacza, że pracodawcy mają jeszcze tylko kilka miesięcy na zaplanowanie budżetu i polityki wynagrodzeń na przyszły rok, a także przygotowanie się na wzrost innych świadczeń, uzależnionych od wysokości wskazanych poniżej stawek minimalnych.

 

Nowe stawki

Minimalnego wynagrodzenie za pracę:

  • od 1 stycznia 2024 r. w kwocie 4242 zł,
  • od 1 lipca 2024 r. w kwocie 4300 zł;

Minimalnej stawki godzinowej:

  • od 1 stycznia 2024 r. w kwocie 27,70 zł,
  • od 1 lipca 2024 r. w kwocie 28,10 zł.

Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie w lipcu przyszłego roku będzie o 19,4% wyższe w stosunku do aktualnie obowiązujących stawek.

 

Wzrost płacy minimalnej – o czym pamiętać

Wzrost płacy minimalnej wpływa nie tylko na konieczność zwiększenia kosztów w zakresie wynagrodzeń podstawowych, ale również na wysokość obciążeń podatkowych, składkowych i wielu innych świadczeń, między innymi:

  • dodatku za pracę w porze nocnej;
  • wynagrodzenia za przestój;
  • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu;
  • kwoty odpraw itp.

W efekcie wielu pracodawców czeka istotny wzrost kosztów personalnych, a tym samym wzrost kosztów operacyjnych całego przedsiębiorstwa.

Milena Zalesińska

Manager
Radca prawny | OW Legal

milena.zalesinska@olesinski.com

Magdalena Soyta

Senior Associate
Adwokat | OW Legal

magdalena.soyta@olesinski.com