Olesiński & Wspólnicy od początku swojej działalności wspiera klientów zagranicznych, w tym międzynarodowe grupy kapitałowe, rozwijające swój biznes oraz inwestujące na terenie naszego kraju. Wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej i podatkowej na rzecz inwestorów zagranicznych pozwoliło nam zbudować zespół International desk, który zapewnia kompleksowe wsparcie, niezbędne do rozpoczęcia i rozwoju działalności w Polsce. Eksperci O&W w ramach German desk, Spanish desk oraz China desk doradzają Klientom zagranicznym na każdym etapie funkcjonowania ich inwestycji w naszym kraju. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat wsparcia przedsiębiorstw planujących prowadzić bądź już prowadzących działalność w skali międzynarodowej, posiadających na terenie Polski swoje oddziały, przedstawicielstwa czy spółki zależne.