...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Czy CSR może rodzić ryzyka? Artykuł na łamach DGP

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Coraz więcej firm podejmuje działania CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), w które angażują się ich pracownicy. Często zdarza się jednak, że pracodawcy organizując inicjatywy społeczne nie zabezpieczają ich od strony formalnej.  Brak regulacji może narazić przedsiębiorców na pewne ryzyka. Powinni oni mieć choćby na uwadze odpowiedzialność za wypadek, który może mieć miejsce w trakcie wykonywania wolontariatu. Uważać należy także na kwestie związane z ochroną danych osobowych czy prawem do prywatności. Na co jeszcze zwrócić uwagę organizując prace społeczne? Odpowiedź w artykule pt. „W CSR angażują się nie tylko firmy, lecz także zatrudnieni. A to rodzi ryzyka”, który ukazał się na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Obszernych komentarzy udzieliła Anna Chrobot, partner O&W, która przyjrzała się tematowi bazując na doświadczeniu ze współpracy z pracodawcami organizującymi akcje odpowiedzialne społecznie oraz z własnej praktyki, gdyż pełni funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej organizacji pożytku publicznego – Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu. Zachęcamy do lektury.