...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Dobrowolna korekta CIT oznacza obniżenie odsetek od zaległych zaliczek

Naczelny Sąd Administracyjny w swoich ostatnich wyrokach przesądził, że do odsetek od zaległych zaliczek na CIT zapłaconych dobrowolnie po zakończeniu roku podatkowego stosuje się obniżoną stawkę.

 

Kiedy można stosować obniżone odsetki?

Zazwyczaj obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stosuje się w przypadku:

  • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz
  • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

 

Okoliczności sprawy

Spółka w trakcie 2017 r. wpłacała zaliczki kwartalne na poczet CIT. Po złożeniu zeznania rocznego spółka ponownie zweryfikowała swoje rozliczenia podatkowe, jednak okazało się, że część zaliczek na CIT została uiszczona w zaniżonej wysokości. W związku z tym spółka złożyła korektę zeznania CIT oraz dobrowolnie uiściła brakujące kwoty wraz z obniżonymi 50% odsetkami za zwłokę.

Fiskus nie zgodził się z takim podejściem, uznając, że spółka nie zapłaciła w całości, w ciągu roku podatkowego zaległej zaliczki na podatek dochodowy i należnych od niej odsetek za zwłokę. W związku z tym w sprawie zastosowanie powinna znaleźć podstawowa (100%) stawka odsetek za zwłokę.

 

Sądy administracyjne stoją po stronie podatnika

WSA w Warszawie przyznał rację spółce. Sąd podkreślił, że choć z upływem roku podatkowego ustaje byt prawny zaliczek i przestaje istnieć zaległość podatkowa, to nie zmienia się charakter naliczonych odsetek, które nadal są należne. To, że  w trakcie roku podatkowego obowiązek uiszczenia zaliczek zamienił się w obowiązek uiszczenia zobowiązania podatkowego, nie przekreśla możliwości zastosowania obniżonej stawki odsetek. Warunkiem jest, aby podatnik skorygował zeznanie roczne i uregulował obciążające go w związku z tym zobowiązania.

Powyższe potwierdził również NSA. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd uznał, że możliwość skorygowania wysokości zaliczek, które faktycznie w ciągu roku podatkowego były uiszczane w nieprawidłowej wysokości, powstaje dopiero po zakończeniu roku podatkowego. Dopiero wtedy podatnik może wykryć swój błąd i dokonać odpowiednich korekt.

 

Co wyroki NSA oznaczają dla podatników?

Zapadłe rozstrzygnięcia promują składanie korekt i dobrowolne regulowanie należności publicznoprawnych. Niższe 50% odsetki za zwłokę stanowią swoistą „premię” za wpłatę zaległości podatkowych (również w odniesieniu do pozostałych podatków), które nie zostały jeszcze wykryte przez organy podatkowe.

***

Wyroki NSA: sygn. akt II FSK 2589/19, II FSK 2953/19, II FSK 3128/19, II FSK 3129/19, II FSK 39/20, II FSK 194/20.

 

Joanna Karczewska
Manager | Adwokat
joanna.karczewska@olesinski.com

Patryk Skalski
Consultant | Dział podatkowy
patryk.skalski@olesinski.com

 

 

Joanna Karczewska

Senior Manager
Adwokat, Doradca podatkowy | OW Tax

joanna.karczewska@olesinski.com

Patryk Skalski

Consultant
OW Tax

patryk.skalski@olesinski.com