...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

„Derekrutacja czyli jak skutecznie rozwiązać stosunek pracy” – recenzja w „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

„Z puntu widzenia realizacji założonego przez autorów celu, jakim było dostarczenie pracodawcom pełnego, przystępnego i praktycznego źródła wiedzy, recenzowany poradnik zasługuje na wysoką ocenę. Problematyka została omówiona w zasadzie wyczerpująco. Na podkreślenie zasługuje fakt, że autorzy nie ograniczyli się wyłącznie do materii kodeksu pracy i regulacji z nim związanych, ale uwzględnili również m.in. problematykę tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych (…). Stan prawny przedstawiony został rzetelnie, gdzieniegdzie nawet z zasygnalizowaniem spodziewanych w najbliższym czasie zmian (…).”
„Poza dostarczeniem elementarnej informacji prawnej książka napisana jest w konwencji rad i ostrzeżeń adresowanych do pracodawców, którym sugeruje się możliwie optymalny sposób postępowania w różnych sytuacjach związanych z procesem zwalniania pracowników. Podawane recepty postępowania, poza aspektem prawnym, mają także wymiar socjotechniczny. Pracodawcom wskazuje się niekiedy alternatywne drogi postępowania, przedstawiając argumenty za wyborem tego czy innego wariantu.”
Są to fragmenty recenzji książki pt.: „Derekrutacja czyli jak skutecznie rozwiązać stosunek pracy”,  autorstwa członków Zespołu Kancelarii: Anny Chrobot, Lucyny Brayshaw, Ewy Konior, Aleksandry Płucienik i Grzegorza Wanio, która ukazała się w najnowszym numerze dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” (nr 3-4(104-105)/15).
Autorem recenzji jest prof. dr hab. Jerzy Wratny, Kierownik Zakładu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych oraz Kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Pracy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Cieszymy się, że nasza publikacja spotkała się z uznaniem czytelników, a cel jakim było dostarczenie pracodawcom praktycznego wsparcia w kwestiach derekrutacji został zrealizowany.