Data urodzenia zamiast numeru PESEL? Ważne zmiany dla cudzoziemców w zakresie przekazywania danych do KRS

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 7 marca[1] przewiduje, że cudzoziemcy, którzy nie mają obowiązku posiadania numeru PESEL, będą musieli w KRS podać datę urodzenia. Zmiany mają zacząć obowiązywać 1 sierpnia 2022 r.

 

Jak jest obecnie?

Aktualnie, gdy osoba fizyczna będąca cudzoziemcem nie posiada numeru PESEL, wystarczy wskazać w KRS jedynie imię oraz nazwisko.

 

Kogo będzie dotyczyć zmiana?

Konieczność wskazania daty urodzenia będzie dotyczyć wszystkich osób, które nie mają obowiązku posiadania numeru PESEL, a które są wpisywane do KRS, czyli w szczególności cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL, którzy są wpisywani do KRS jako:

  • wspólnicy,
  • członkowie zarządu,
  • prokurenci,
  • członkowie organu nadzoru.

 

Czy konieczna jest aktualizacja danych?

Planowane zmiany będą dotyczyć wielu osób. Mimo to, Rozporządzenie nie zawiera przepisów dotyczących konieczności aktualizacji dotychczasowych danych. Nie jest więc jasne, czy dane cudzoziemców, którzy obecnie ujawnieni są w KRS, będą musiały zostać uzupełnione o datę urodzenia.

Aktualnie rozporządzenie jest na etapie wczesnych prac legislacyjnych. Będziemy Państwa informować na bieżąco o zmianach.

 

Paweł Stanek
Senior Associate | Radca prawny
pawel.stanek@olesinski.com

Bartosz Pasternak
Intern | Dział prawny
bartosz.pasternak@olesinski.com

 


[1] rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (projekt z dnia 7 marca 2022 r.)

Paweł Stanek

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

pawel.stanek@olesinski.com