...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

O&W Analytics naszą nową spółką!

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Pracownicy Olesiński&Wspólnicy, w toku swojej 12-letniej współpracy z klientami, wielokrotnie uczestniczyli w projektach, w których niezbędne okazywały się kompetencje analityczne, wiedza dotycząca sprawozdawczości finansowej czy też wycen aktywów lub transakcji. W takich sytuacjach zazwyczaj korzystaliśmy z usług sprawdzonych doradców zewnętrznych, którzy dołączali do zespołu O&W, aby razem pracować nad daną transakcją.

Ze względu na fakt, że z czasem liczba projektów wymagających kompetencji analitycznych i finansowych rosła, zdecydowaliśmy się na strategiczny krok i w kwietniu 2017 roku utworzyliśmy nową spółkę – O&W Analytics Spółka z o.o. Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął na podjęcie tej decyzji była zmiana z dniem 1 stycznia 2017 roku Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w wyniku której podatnicy osiągający przychody lub koszty powyżej 10 mln euro zobowiązani będą dysponować analizą danych porównawczych (benchmark) dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Składając deklarację CIT za rok 2017, podatnik będzie zobowiązany podpisać oświadczenie potwierdzające posiadanie benchmarków. Znaczna część podmiotów nie będzie w stanie bez pomocy specjalistów przygotować dokumentacji wymaganej przez nowe regulacje, dlatego też tworzenie analiz danych porównawczych dla potrzeb dokumentacji cen transferowych jest na tym etapie istnienia spółki wiodącym produktem O&W Analytics.

O&W Analytics to grupa ekspertów posiadających niezbędną wiedzę z zakresu finansów, statystyki i bankowości. W skład zespołu wchodzą analitycy mający doświadczenie w instytucjach finansowych, bankach, firmach doradczych, funduszach Venture Capital, absolwenci renomowanych uczelni ekonomicznych i technicznych.

Zespołem specjalistów kieruje Marcin Chruszczyński. Marcin łączy gruntowną wiedzę z zakresu finansów z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w PricewaterhouseCoopers (w Holandii i w Polsce) oraz na stanowiskach zarządczych w NK.pl, Bank of New York Mellon oraz grupie TetraPak. Marcin jest certyfikowanym biegłym wpisanym na listę ACCA.

Więcej informacji o O&W Analytics znajduje się tutaj.

Mamy nadzieję, że nowo powstała spółka odpowie na oczekiwania naszych Klientów.