...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Samochody służbowe i 50% KUP – mariaż obszaru HR i podatków ważny dla kadr

W ostatnich dniach opublikowane zostały długo wyczekiwane interpretacje ogólne Ministra Finansów w zakresie ustawy o PIT, dotyczące:

1) zastosowania tzw. 50% kosztów autorskich oraz
2) podatkowego ujęcia kosztów eksploatacyjnych samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników do celów prywatnych.

Obie kwestie budziły dotychczas liczne wątpliwości przedsiębiorców i były przedmiotem wielu interpretacji indywidualnych, w ramach których organy podatkowe kilkukrotnie zmieniały swoje podejście. W praktyce spory pomiędzy podatnikami a organami kończyły się w sądach administracyjnych, które również wydawały rozbieżne wyroki.

Przedsiębiorcy nie mieli więc pewności, czy przyjmowane przez nich założenia (m.in. w politykach samochodowych czy określaniu tzw. honorarium autorskiego w ramach wynagrodzenia pracowników) ostatecznie zostaną uznane za prawidłowe.

Praktyczne konsekwencje dla pracodawców

Wydane interpretacje stanowią uporządkowanie dotychczasowych rozbieżności w interpretacjach organów. To także przykład konieczności uwzględnienia szerszej perspektywy w doradztwie dla działów HR – w szczególności brania pod uwagę skutków podatkowych.

Interpretacje ogólne stanowią istotną wskazówkę dla pracodawców przede wszystkim w zakresie:

1) sposobu sformułowania polityk samochodowych / odpowiednich postanowień w umowach pod kątem uwzględniania kosztów paliwa i innych kosztów związanych z użytkowaniem samochodu służbowego do celów prywatnych w zryczałtowanym przychodzie doliczanym pracownikom do wynagrodzenia;
2) warunków zastosowania 50% kosztów autorskich, w tym m.in.:

  •  zasad dokumentowania utworów,
  • sposobu kalkulowania i wyodrębniania w wynagrodzeniu tzw. honorarium autorskiego czy
  • możliwości zastosowania 50% KUP w stosunku do pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym albo zwolnieniu lekarskim.

Jak w praktyce wykorzystać wytyczne Ministerstwa?

Proponujemy zacząć od weryfikacji wewnętrznych dokumentów, w tym umów o pracę / B2B z elementem autorskim czy polityk samochodowych – tak by upewnić się, że nie tylko są zgodne z ww. interpretacjami, ale też, że w pełni wykorzystują zawarte w nich możliwości i dopuszczalną elastyczność.

Szczegóły i praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców – zarówno z perspektywy prawa pracy, jak i podatków – omawiamy w artykule opublikowanym na naszym blogu dostępnym tutaj.

Niezależnie – mając świadomość jak ważne dla prowadzenia biznesu jest uwzględnianie w obszarze HR praktycznej wiedzy podatkowej – łączymy siły naszych ekspertów z obszaru HR i podatków i jesteśmy do Państwa dyspozycji.